הגדרה

שם המכשיר כפי שייקרא במערכת.
הזן אימייל שיש לך גישה אליו מהמכשיר המבוקש.
בסיום התהליך ישלח הלינק להורדת התוכנה לכתובת אימייל זו.
הזן את מספר הטלפון של המכשיר המבוקש.
הלינק להורדת התוכנה יישלח גם ב - sms למכשיר.
המכשיר יקבל את רמת ההגנה שמוגדרת בתבנית זו

קבלת התראה במידה וההגנה מנוטרלת

ההתראות ישלחו לכתובת זו.
להזנה של מספר כתובות אימייל, הזן פסיק בין כתובת אחת לשניה.


To send a link via SMS and email to the user, to complete the registration and payment process on their own,
please click on “Send a Link” below.
A link will then be sent to the phone number and email entered above and the user will receive a free 7 day trial starting now.


To finish registration and payment method as the Admin representative, please click on “Continue Here”


לתמיכה פנו אלינו במייל: