פרטי המכשיר

שם המכשיר כפי שייקרא במערכת.
הזן אימייל שיש לך גישה אליו מהמכשיר המבוקש.
בסיום התהליך ישלח הלינק להורדת התוכנה לכתובת אימייל זו.
הזן את מספר הטלפון של המכשיר המבוקש.
הלינק להורדת התוכנה יישלח גם ב - sms למכשיר.
המכשיר יקבל את רמת ההגנה שמוגדרת בתבנית זו

קבלת התראה במידה וההגנה מנוטרלת‎

ההתראות ישלחו לכתובת זולתמיכה טכנית פנו אלינו במייל: