הגדרה

שם המכשיר כפי שייקרא במערכת.
הזן אימייל שיש לך גישה אליו מהמכשיר המבוקש.
בסיום התהליך ישלח הלינק להורדת התוכנה לכתובת אימייל זו.
המכשיר יקבל את רמת ההגנה שמוגדרת בתבנית זו

קבלת התראה במידה וההגנה מנוטרלת

ההתראות ישלחו לכתובת זו.
להזנה של מספר כתובות אימייל, הזן פסיק בין כתובת אחת לשניה.לתמיכה פנו אלינו במייל: