פרטי המכשיר

שם המכשיר כפי שייקרא במערכת.
הזן אימייל שיש לך גישה אליו מהמכשיר המבוקש.
בסיום התהליך ישלח הלינק להורדת התוכנה לכתובת אימייל זו.
המכשיר יקבל את רמת ההגנה שמוגדרת בתבנית זו

קבלת התראה במידה וההגנה מנוטרלת‎

ההתראות ישלחו לכתובת זולתמיכה טכנית פנו אלינו במייל: