הרישיון שרכשת הינו רישיון לאפליקציית הגנה למחשב ולא למכשיר סלולרי.

יש לפתוח לינק זה ולהתקין את האפליקציה במחשב הפועל בסביבת חלונות בלבד.

אם ברצונך להתקין את האפליקציה על מכשיר סלולרי - עליך לרכוש רישיון מתאים.